Αντενδείξεις Polytron

Posted by Yorgos 22/02/2017 0 Comment(s)
  • Αποφύγετε τη χρήση Polytron MTC σε ένα καινούργιο ή σε ένα μετά από γενική επισκευή κινητήρα, γιατί η ισχυρή αντιτριβική του δράση θα εμποδίσει το στρώσιμό του. Θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί το "στρώσιμο" του κινητήρα για να πάρει τα σωστά διάκενα. Θέλει τουλάχιστον μια αλλαγή χωρίς Polytron MTC μετά την επισκευή.
  • Αποφύγετε τη χρήση Polytron MTC σε ένα πολύ παλιό κινητήρα που καίει πάρα πολύ λάδι, γιατί υπάρχει πιθανότητα να ανέβει ακόμα η κατανάλωση του λαδιού, επειδή το Polytron θα τον καθαρίσει εντελώς από τα κατάλοιπα προκειμένου να "φινίρει" τα μέταλλα και τότε το λάδι θα βρει πιο καθαρό τον δρόμο προς τον θάλαμο καύσης, αφού τα ελατήρια των εμβόλων θα είναι εξαντλημένα και ο κύλινδρος παραμορφωμένος.
  • Αποφύγετε τη χρήση Polytron MTC σε κιβώτια φορτηγών αυτοκινήτων με ιντάρτερ.Έχει παρατηρηθεί πατινάρισμα του μηχανισμού ιντάρτερ, γιατί λιπαίνεται από το λάδι του σασμάν που έχει το polytron.
  • Αποφύγετε τη χρήση Polytron MTC σε μπλοκέ διαφορικά. ειδικά στα μπλοκέ αγωνιστικών αυτοκινήτων.