Γεννήτριες

Posted by Yorgos 25/01/2010 0 Comment(s) Εντυπώσεις,

- Έχω μια γεννήτρια Yangdong Y85 η οποία έχει κινητήρα με κινέζικο κορμό και καναδέζικα υλικά της AGS. Ο κινητήρας αυτός θορυβούσε  (ο θόρυβος ακουγόταν χαμηλά σαν χτύπαγαν τα μέταλλα), έκαιγε λάδια,  είχε πολλές αναθυμιάσεις και κατανάλωνε υπερβολική ποσότητα καυσίμου.

Βάλαμε Polytron MTC στο λάδι του κινητήρα της για να περιορίσουμε τα φαινόμενα και διαπιστώσαμε ότι, σταδιακά ο θόρυβος του κινητήρα σταμάτησε τελείως, οι αναθυμιάσεις ελαχιστοποιήθηκαν και η κατανάλωση καυσίμου έπεσε από το 1,5 lit/hr στο 1 lit/hr!
Η γεννήτρια πριν προσθέσουμε το Polytron MTC κατανάλωνε 18 λίτρα κάθε 12 ώρες
Τώρα με το Polytron MTC καταναλώνει τα ίδια λίτρα στις 18 με 19 ώρες!

Νίκος Καλαφάτης, Γεννήτρια Yangdong,  Άνω Όριο Λαυρίου 69776846382