Ωφέλη Polytron

Posted by Yorgos 22/02/2017 0 Comment(s)

Ο κινητήρας που έχει Polytron MTC έχει:

 • Ασφαλέστερη, ποιοτικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία.
 • Καλύτερη πίεση λαδιού όταν ζεσταίνεται.
 • Χαμηλότερη θερμοκρασία λαδιού όταν πιέζεται.
 • Λιγότερο θόρυβο και κραδασμούς.
 • Λιγότερες αναθυμιάσεις.
 • Λιγότερη κατανάλωση λαδιού.
 • Λιγότερη κατανάλωση καυσίμου (10% έως και 15%).
 • Καθαρότερα καυσαέρια.
 • Καθαρότερες επιφάνειες, κύλινδροι, ελατήρια, ωστήρια κλπ.  
 • Αντοχή για ασφαλή λειτουργία αρκετών λεπτών σε απώλεια λαδιού ή ψυκτικού.


Το Polytron MTC είναι η λύση για έναν κινητήρα που έχει:

 • Μειωμένη απόδοση.                                                                 
 • Υψηλή κατανάλωση λαδιού.
 • Κολλημένα ελατήρια.                                                              
 • Υπερβολικές αναθυμιάσεις.                                                                               
 • Ωστήρια που χτυπούν.
 • Πρόωρη φθορά. (εκκεντροφόροι, στρόφαλοι, ελατήρια κλπ.)
 • Υπερθερμανθεί στο παρελθόν.

Το κιβώτιο ταχυτήτων που έχει Polytron MTC έχει:

 • Καλύτερη στην αίσθηση κουμπώματα ταχυτήτων.
 • Λιγότερο θόρυβο λειτουργίας.
 • Λιγότερους κραδασμούς
 • Χαμηλότερη θερμοκρασία βαλβολίνης όταν πιέζεται.
 • Πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

 Το Polytron MTC είναι η λύση για ένα κιβώτιο ταχυτήτων που:

 • Θορυβεί, βουίζει, ζεσταίνεται.
 • Κουμπώνει με δυσκολία τις ταχύτητες.
 • Είναι σφιχτό σε αίσθηση.

 Το διαφορικό που έχει Polytron MTC έχει:

 • Λιγότερο θόρυβο.
 • Χαμηλότερη θερμοκρασία βαλβολίνης.
 • Πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.


Το Polytron MTC είναι η λύση για ένα διαφορικό πουο Polytron MTC είναι η λύση για ένα διαφορικό που:

 • Βουίζει και θορυβεί.
 • Ζεσταίνεται.
 • Παρουσιάζει σημάδια πρόωρης φθοράς.