Οδηγίες χρήσης MTC

Posted by content 14/09/2016 0 Comment(s) Πληροφορίες/Οδηγίες,

* Στον κινητήρα.

Την πρώτη φορά προσθέστε Polytron MTC στα παλιά λάδια και περίπου 350 με 500 χιλιόμετρα πριν την αλλαγή τους σε αναλογία 10% κατ' όγκο (δηλαδή 400ml στα 4 λίτρα λαδιού). Βάζουμε Polytron σε κάθε αλλαγή λαδιού κάθε 20.000 με 25.000 χιλιόμετρα. Μην ξεχνάτε να ελέγχετε την στάθμη του λαδιού τακτικά.

Προσθέστε Polytron MTC την πρώτη μόνο φορά στα παλιά λάδια, γιατί το Polytron καθαρίζει τον κινητήρα από τα κατάλοιπα άνθρακα, που είχαν μείνει για χρόνια κολλημένα στα έμβολα και τους κυλίνδρους και θα τα ρίξει στο παλιό λάδι το οποίο όμως σύντομα θα αλλαχτεί. Το Polytron MTC διατηρεί τον κινητήρα εντελώς καθαρό, γιατί πρέπει να βρει τα μέταλλα εντελώς καθαρά, για να τα κατεργαστεί σωστά και να βελτιώσει στο μέγιστο την ποιότητα των επιφανειών τους.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε νωρίτερα τις αλλαγές του λαδιού και κάτω από 10.000 χιλιόμετρα τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 5% κατ’ όγκο Polytron MTC σε κάθε αλλαγή λαδιού.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε original λάδι κινητήρα Polytron τότε πρέπει να καθαρίσετε τον κινητήρα σας με PolytronMTC σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω και μετά να χρησιμοποιήσετε το λάδι Polytron.

 

* Στο σασμάν.

Προσθέστε στην βαλβολίνη του σασμάν Polytron MTC και σε αναλογία 10% κατά όγκο. (δηλαδή 100ml για κάθε λίτρο βαλβολίνης).

- Προσοχή στα σασμάν οχημάτων που έχουν αντλία κυκλοφορίας λαδιού.

Ισχύει μόνο για παλιά και κακοσυντηρημένα σασμάν λεωφορείων και φορτηγών (που φέρουν τρόμπα κυκλοφορίας λαδιού). Προσθέσετε Polytron MTC στις ήδη υπάρχουσες βαλβολίνες, για περίπου 1.000 χλμ για να καθαρίσετε το εσωτερικό του, από τα κατάλοιπα που έχουν κολλήσει στα μέταλλα και το κέλυφος. Έπειτα αλλάξτε την βαλβολίνη και το φίλτρο και προσθέστε σε κάθε αλλαγή λαδιού PolytronMTC και σε αναλογία 10% κατ' όγκο.

 

* Στα αυτόματα σασμάν.

Προσθέστε στην βαλβολίνη του αυτόματου σασμάν Polytron MTC και σε αναλογία 5% κατ' όγκο. (δηλαδή 50ml για κάθε λίτρο λαδιού αυτόματου).

 

* Στα διαφορικά.

Προσθέστε στην βαλβολίνη του διαφορικού Polytron MTC σε αναλογία 10% κατ' όγκο. (δηλαδή 100ml για κάθε λίτρο βαλβολίνης). Μη προσθέτετε Polytron MTC στα μπλοκέ αγωνιστικά διαφορικά

 

* Στα υδραυλικά.

Προσθέτουμε στο λάδι υδραυλικού Polytron MTC σε αναλογία 5% κατά όγκο. (δηλαδή 50ml για κάθε λίτρο λαδιού υδραυλικού). Μην χρησιμοποιείτε Polytron σε παλιά υδραυλικά συστήματα.